Мамакаев Мохьмад: Шен ненан мотт халкъо, сий ойбуш, Iалашбахь, цу халкъан паргIато цхьаммо а хьошур яц!

Беттанаш

НОХЧИЙН МАТТАХЬ БЕТТАНИЙН ЦIЕРАШ:

Кхолламан — январь

Чиллин — февраль

Бекарг — март

Оханан — апрель

ХIутосург — май

Асаран — июнь

Мангалан — июль

Хьаьттан — август

Товбецан — сентябрь

Эсаран — октябрь

Лахьанан — ноябрь

ГIуран — декабрь

» Нохчийн маттахь…

© 1923-2020 | Республикин юкъараллин-политикин "Даймохк" газет (16+)

Хьала яхийта