Мамакаев Мохьмад: Шен ненан мотт халкъо, сий ойбуш, Iалашбахь, цу халкъан паргIато цхьаммо а хьошур яц!

© 1923-2020 | Республикин юкъараллин-политикин "Даймохк" газет (16+)

Хьала яхийта