Мамакаев Мохьмад: Шен ненан мотт халкъо, сий ойбуш, Iалашбахь, цу халкъан паргIато цхьаммо а хьошур яц!

Контакташ

Газет диллинчун/арахоьцучун адрес: 364060, Соьлжа-ГIала, Дудаевн бульвар, Радион цIа

Редакцин адрес: 364024, Соьлжа-ГIала, Назарбаевн (Маяковскийн) урам, 92 (Зорбанан цIа, 4-гIа гIат)

Телефон/Факс: +7(8712)22-22-24, e-mail: daimoxk@bk.ru

WhatsApp: +7(995)804-70-73, Instagram/ВКонтакте/Mylistory: daymohk_gazet

» Тхох лаьцна

© 1923-2020 | Республикин юкъараллин-политикин "Даймохк" газет (16+)

Хьала яхийта