Хьан къоналла, Нохчийчоь Хьаьжо Мохьмад

АллахI Делера доккха совгIат кхаьчначарах цхьаъ  ву Соьлжа-ГIалин №50 йолчу школин 10-чу классан дешархо Дудаев Мохьмад…

Къоман сатийсамашца вехарг…

Нохчийн Республикин  кегийрхойн гIуллакхашкахула йолчу министерствехь  жигарчу белхашца билгалваьллачарех цхьаъ ву доьзалан  политикин, социальни хьашташ кхочушдаран…

Нохчийн кегийрхой – Iилма кхиорехь

Iилманан-техникин декъехь йолу кегий предприятеш кхиорна накъосталла дечу Фондан тIехьажаран кхеташонан сацамца нийса а догIуш, Нохчийн…

Вайн кханенан дегайовхо

Зама сиха, хьаьдда йоьду. Селхана школе деша лелларг тахана воккха хуьлий, дахарехь шен меттиг д1алоций караво.…

Къийсаман хьалхарчу могIаршкахь

Регионехь синтеме хьал хилар полицин белхан тоьлашха болу гайтам лору Нохчийн Республикин  чоьхьарчу гIуллакхийн министра полицин…

Рахимов Рашид «Терек» футболан клубан керла коьрта тренер

Хууш  ма-хиллара Россин  премьер-лигехь  кху  шарахь санна  ледара  левзина   яц  Нохчийчоьнан   футболан  коьрта команда  йолу  «Терек».…

Д.Медведевс конференци дIаяьхьира регионийн куьйгалхошца

Нохчийн Республикин Правительствон Председатела Эдельгериев Абубакара дакъалецира Россин Федерацин премьер-министра Медведев Дмитрийс регионийн куьйгалхошца дIаяьхьначу видеоконференцехь.…

Дош цалардар – мунафикъан амал

Дош эвхьаза  даьлла  хIокху заманахь. Лахбелла дешан мах. Вайн дайша  чIогIа лерам  беш  хила дешан. Атта…

Вайн халкъ хIаллакьхиларх хьалхадаьккхина Ахьмад-Хьаьжас

БисмиллахIиррохь маниррохьийм!

Кегийрхой – юкъараллин дахарехь

Вайн махкахь маьрша зама кхиаран билгало ю республикин гIаланашкара, районашкара, ярташкара дукхахболу кегийрхой шайн цхьа юкъара…