Республикехь 417,7 эзар тонна буьртиган ялта гулдина карарчу шарахь

Республикехь 417,7 эзар тонна буьртиган ялта гулдина карарчу шарахь

Нохчийн Республикин юьртан бахаман белхалоша шо шаре даларца алсамдоккху сурсаташ гулдар. ДIадаханчу шарахьчул 100 эзар тонна алсам ялта гулдина хIокху шарахь. Иштта хаам бо Нохчий ...

КъинтIераялахьа, Нана

КъинтIераялахьа, Нана

Лаьмнийн терхех хьерчачу некъаца йоьду тхан машен, цхьанаэшшара дайн «гIур» деш. Машенахь берш, шайн-шайн ойланашка а бевлла, гуонахарчу исбаьхьачу Iаламе бIаьрг бетташ богIу. Води ...

Къинхьегамца даьккхина сом «мерза» хуьлу

Къинхьегамца даьккхина сом «мерза» хуьлу

Терахьийн гIирсийн а, роботийн а мур бу XXI-гIа бIешо. Цуьнца доьзна адамийн куьйгийн къинхьегам оьшуш йолу говзаллаш а, белхаш а лахлуш бу. Делахь а, уггаре а тоьллачу терахьийн г ...

Заки-Эвлахь – синкъераме суьйре

Заки-Эвлахь – синкъераме суьйре

ТIехьа-Мартан кIоштарчу Заки-Эвлан Культурин цIийнехь могашалла ледара йолчу берашна лерина синкъераме суьйре хилира. Культурин цIийнан белхан шеран планна юкъадогIуш дара Заки-Эвл ...

Соьлжа-ГIалахь – шуьйрачу хаамийн гIирсийн ерригроссин форум

Соьлжа-ГIалахь – шуьйрачу хаамийн гIирсийн ерригроссин форум

ХIокху деношкахь Нохчийн Республикехь дIаяьхьира шуьйрачу хаамийн гIирсийн ерригроссин форум. Цигахь дакъалаца Соьлжа-ГIала баьхкинера федеральни а, регионийн а телерадиокомпанийн ...

Даздира гIишлошъярхочун де

Даздира гIишлошъярхочун де

Нохчийн Республикин гIишлошъяран, хIусамийн-коммунальни бахаман министерствон актови зала чохь дIадаьхьира гIишлошъярхочун денна лерина даздарш. Цигахь дакъалоцуш вара Нохчийн Респ ...

Вайн правительствехь 17 сацаман проект тIеэцна

Вайн правительствехь 17 сацаман проект тIеэцна

Нохчийн Республикин Правительствон рогIерчу кхеташонехь йийцаре йинчу 18 сацаман проектах 17 тIеэцна. Кхеташо дIаяьхьира республикин Правительствон Председатела Эдельгериев Абубака ...

Вайн правительствехь 17 сацаман проект тIеэцна

Нохчийн Республикин Правительствон рогIерчу кхеташонехь йийцаре йинчу 18 сацаман проектах 17 тIеэцна. Кхеташо дIаяьхьира республикин Правительствон Председатела Эдельгериев Абубакара. Проекташ йийцаре ярехь дакъалоцуш вара Нохчийн Республикин прокурор Абдул-Кадыров Шарпудди. Нохчийчохь, болх беш боцчу пенсион Кхид1а еша ...

15.08.2017, 00:01 (0) комментареш

Лаьмнийн кIошташ кхиорна – леррина тидам

Нохчийн Республикин Правительствон Председатела Эдельгериев Абубакара Нохчийчоьнан лаьмнийн кIошташ – Веданан, Шуьйтан, Нажи-Юьртан, Итон-Кхаьллан, Шаройн – социально-экономикин декъехь кхиоран программа кхочушъяран гIуллакхашна лерина кхеташо дIаяьхьира Соьлжа-ГIалахь. Цигахь дакъалецира Нохчийн Республикин Кхид1а еша ...

18.08.2017, 00:05 (0) комментареш

Нохчийн къоман дозалла

Эльмурзаев Бека – хелхарча, пондарча, иллиалархо, забарча, Нохчийн Республикин халкъан артист. Цуьнан цIе ца евзаш наггахь а стаг хир вацара ХХ-чу бIешеран чаккхенехь. Багара долу дош, деш долу гIуллакх цкъа а галаморзахдолуш вацара Бека. ЦIархазмана цхьа а хIума деш а вацара. ДIа мел боккху ког ша схьаваьлла Кхид1а еша ...

08.08.2017, 00:14 (0) комментареш

Къоначу хьехархойн форум хир ю

Хьаьттан (август) беттан 17-чу дийнахь Соьлжа-ГIалахь къоначу хьехархойн форум хир ю «Дешаран хьаьрмахь кегийрхойн проблемаш а, таронаш а» аьлла. Цу тайпа форум дуьххьара хир ю вайн республикехь. Иза дIахьур ю Нохчийн Республикин дешаран а, Iилманан а министерствос вайн республикехь йолчу Къоначу хьехархойн а Кхид1а еша ...

15.08.2017, 00:05 (0) комментареш

Нохчийчоьнан команда – хьалхарчу меттехь

Магасехь (ГIалгIайчоь) чекхъяьлла Россин Турпалхочун Осканов Суламбекан сийнна лерина йолу боксехула СКФО-н чемпионат. Къийсадаларшкахь дакъалецира Къилбаседа Кавказан федеральни округан ерриге а регионашкарчу 100 сов спортсмена. Боккхачу кхиаме кхаьчна оцу турнирехь Нохчийчоьнан боксераш – командашна юкъахь Кхид1а еша ...

11.08.2017, 00:16 (0) комментареш

Урдунерчу нохчийн Iер-дахарх дийцар

(шолгIа дакъа, юьхь – 52-чу номерехь) ...Геннара, лаьхкина берзалой санна, тIекхочуш лаьттара юьртара кIентий, шайца Исраилан ваша Абу (Абуязид) а волуш. Йовсарш-м, чан туьйсуьйтуш, тIепаза байра. Абу вешица сецира. Вайн кIентий дошлойн лорах бахара... Абу: Де дика хуьлда хьан, жима къонах! Исраил: Деэшначунн Кхид1а еша ...

11.08.2017, 00:09 (0) комментареш

© 1923-2017 Республикин юкъараллин-политикин "Даймохк" газет (12+). E-mail: daimoxk@bk.ru

Хьала яхийта