«Солта-паччахь» – нохчийн сцени тIехь

«Солта-паччахь» – нохчийн сцени тIехь

Нохчийн Республикерчу хьовсархошна доккха хазахетар дохьуш даьхкина 2018-чу шеран лахьанан (ноябрь) беттан тIаьххьара денош. Къоначу хьажархочун театр коьртачу режиссера, Нохчийн Р ...

СаIудийн Iаравехь хилира Кадыров Рамзан

СаIудийн Iаравехь хилира Кадыров Рамзан

Белхан гIуллакхца Бахрейне а, Iаьрбийн Цхьаьнатоьхначу Эмираташка а вахана волу Нохчийн Республикин Куьйгалхо Кадыров Рамзан, СаIудийн Iаравин паччахьа Салман бин Iабдел Iазиз аль ...

Къилбаседа Кавказан денош дIахьур ду Эмираташкахь

Къилбаседа Кавказан денош дIахьур ду Эмираташкахь

2019-чу шарахь Цхьаьнатоьхначу Iаьрбийн Эмираташкахь Къилбаседа Кавказан денош дIадахьаран хьокъехь барт хилла Россин Федерацин Къилбаседа Кавказан гIуллакхашкахула волчу министран ...

Журналист, яздархо, Iилманча

Журналист, яздархо, Iилманча

(Музаев Нурди вина 105 шо кхачарна лерина) Кхин цхьа а могIа язбина ца хилча а, СССР-н халкъан артиста Кобзон Иосифа дIааьлла Соьлжа-ГIалех долу илли бахьанехь, массо а ханна халкъ ...

Байханов Iумар: «Харжамаш цахиларх, болх боцуш ца дуьсу тхо»

Байханов Iумар: «Харжамаш цахиларх, болх боцуш ца дуьсу тхо»

Чекхбаьллачу беттан 29-30-чуй деношкахь, Россин Коьртачу харжамийн комиссин 25 шо кхачар билгалдаккхаран гурашкахь, Москвахь дIаяьхьначу «Харжамаш: тахана а, кхана а» форум-конфере ...

Дагестанан кузашдаран говзалла

Дагестанан кузашдаран говзалла

Масех де хьалха республикин Къоман музейхь «Дагестанан кузашдаран говзалла» гайтам хилира. Шайн къоман кузашдаран говзалла луларчу республикашкахь гайтаран Iалашонца дIайолийна ю и ...

Мескитахь дагалецамийн суьйре дIаяьхьира

Мескитахь дагалецамийн суьйре дIаяьхьира

Халкъах дош аьлларг, оцу халкъе бакъ-дош дIакхачийнарг, халкъана везарг, халкъана виццалушверг ву халкъан яздархо. Цхьа а шеко йоцуш Айдамиров Абузар ву халкъан яздархо. Эсаран (ок ...

СаIудийн Iаравехь хилира Кадыров Рамзан

Белхан гIуллакхца Бахрейне а, Iаьрбийн Цхьаьнатоьхначу Эмираташка а вахана волу Нохчийн Республикин Куьйгалхо Кадыров Рамзан, СаIудийн Iаравин паччахьа Салман бин Iабдел Iазиз аль СаIуда кхайкхарца доьзна, оцу махка а вахара. Мединатерчу аэропортехь цунна дуьхьалвеанера Мединатан мэр а, полицин хьаькам а, СаI Кхид1а еша ...

23.11.2018, 00:03 (0) комментареш

Къилбаседа Кавказан денош дIахьур ду Эмираташкахь

2019-чу шарахь Цхьаьнатоьхначу Iаьрбийн Эмираташкахь Къилбаседа Кавказан денош дIадахьаран хьокъехь барт хилла Россин Федерацин Къилбаседа Кавказан гIуллакхашкахула волчу министран хьалхарчу заместителан Байсултанов Одесан а, Цхьаьнатоьхначу Iаьрбийн Эмиратийн кхачанан кхерамазаллин министран Аль-Мхейрин а хи Кхид1а еша ...

23.11.2018, 00:02 (0) комментареш

«Солта-паччахь» – нохчийн сцени тIехь

Нохчийн Республикерчу хьовсархошна доккха хазахетар дохьуш даьхкина 2018-чу шеран лахьанан (ноябрь) беттан тIаьххьара денош. Къоначу хьажархочун театр коьртачу режиссера, Нохчийн Республикин хьакъйолчу артисткас Муртазалиева Асета хIоттийна гIараваьллачу оьрсийн поэта А.С.Пушкина яздина «Сказка о царе Салтане Кхид1а еша ...

27.11.2018, 00:02 (0) комментареш

«Гуьйренан паччахь» синкъерамехь

Вайна ма-хаъара, гуьйренан тIаьххьара бутт бу карарниг. Цуьнца доьзна, берийн библиотекехь ешаран «Гуьйренан паччахь» синкъерам хилира. Библиотекин ешархой, жигархой бара цигахь дакъалоцуш. Берашна доккха совгIат хиллера шайн дуьхьа кечйинчу гуьйренан программах. «Шеран хенаш» проектан гурашкахь вовшахтоьхна Кхид1а еша ...

13.11.2018, 00:03 (0) комментареш

Республикин турниран толамхой

Дукха хан йоццуш СоьлгIа-ГIаларчу №27 йолчу школехь дIаяьхьира 2001–2008-чуй шерашкарчу кегийрхошлахь грекоримски кепара охьатохархлатарехула республикин турнир. Турнирехь дакъалоцуш бара ДЮСШ, РДЮСШ-кара къона спортсменаш. Къийсадаларш шина дийнахь дIадаьхьира. Финалехь, шайн-шайн йозаллин категорешкахь, тол Кхид1а еша ...

27.11.2018, 00:03 (0) комментареш

Вайн артисташ – Иорданехь

Иорданера вайн вежарий болчохь хьошалгIахь бу Нохчийн Республикин халкъан артисташ Межидов Сахьаб а, Кагерманова Раиса а. Вайн артисташ дIакхаьчначу шолгIачу дийнахь доккха ловзар хIоттийра хIусамдайша. Ши бIе сов стаг вара ловзаргахь. ЧIогIа самукъадаьлла бара уьш. Буьйса юккъе яххалц, хезаш дара зевне мукъа Кхид1а еша ...

27.11.2018, 00:01 (0) комментареш

© 1923-2018 Республикин юкъараллин-политикин "Даймохк" газет (12+). E-mail: daimoxk@bk.ru.
Регистрацин тоьшалла: ПИ № ФС 77 - 58270 (05.06.2014 шо)

Хьала яхийта