Массара а къобалйинчу кепашца бен банкашка болх бойтур бац

Массара а къобалйинчу кепашца бен банкашка болх бойтур бац

ХIокху деношкахь Нохчийн Республикин Куьйгалхочун а, Правительствон а Администрацин куьйгалхо Тагаев Султан цхьаьнакхийтира республикехь болх бечу кредитийн организацийн (банкийн, ...

Нихалара бIов тойийр ю

Нихалара бIов тойийр ю

Нохчийн халкъан культурин тIаьхьалонаш Iалашъярехь мехала меттиг дIалоцу юккъерчу бIешерийн объекташ меттахIитторо а, уьш тояро а. Иза мехала гIуллакх хиларе терра, республикин Куь ...

Тоьлла иллиалархой билгалбехира

Тоьлла иллиалархой билгалбехира

Стомара, Соьлжа-ГIаларчу «Сафия» даздаран цIийнехь, дIадаьхьира хIорашеран «Национальная пятерка» музыкин конкурсан жамIаш дар. Тоьлла иллиалархой билгалбахарна леринчу даздарийн к ...

Пассажирийн транспортан кхерамазаллина – леррина терго

Пассажирийн транспортан кхерамазаллина – леррина терго

Республикин транспортан а, зIенан а министерствос 2017-гIа шо пассажирийн транспортан кхерамазаллин шо ду аьлла дIакхайкхийна. «Пассажираш дIасалелочу автобусийн а, таксийн а, марш ...

«Толаман волонтерийн» гулам

«Толаман волонтерийн» гулам

ХIокху деношкахь Соьлжа-ГIаларчу Кегийрхойн цIийнехь даздаран хьолехь схьабиллира «Толаман волонтераш» цIе йолчу Ерригроссин юкъараллин боламан Къилбаседа Кавказерчу регионашкахь й ...

Кунта-Хьаьжин вежарий, йижарий

Кунта-Хьаьжин вежарий, йижарий

Шовхалан кIентан Кишин а, цуьнан хIусамненан Хедин ялх бер хилла: виъ кIант а (Мовсар, Кунта, Висха, МуцIу (МоцIа), ши йоI а (Мата, Хьапта). Тахана вай доцца дуьйцур ду шуна МоцIах ...

Суьрташкахь карлаяьккхира вайн къоман истори

Суьрташкахь карлаяьккхира вайн къоман истори

1957-чу шеран кхолламан (январь) беттан 9-чу дийнахь «РСФСР-на юкъахь Нохч-ГIалгIайн АССР меттахIотторан хьокъехь» долчу Указана КПСС-н хьалхарчу Секретара Н.Хрущевс куьг яздина 60 ...

Халкъан дуьхьа къахьоьгуш бу «Единая Россия» партин декъашхой

«Единая Россия» политикин партин жамIашдаран-харжамийн XXVIII-гIа конференци хилира гIуран (декабрь) беттан 26-чу дийнахь Нохчийн Республикин кегийрхойн гIуллакхашкахула йолчу министерствон актови залехь. Цигахь дакъалецира Нохчийн Республикин Куьйгалхочо, Россин Турпалхочо Кадыров Рамзана, Нохчийчоьнан Прави Кхид1а еша ...

03.01.2017, 00:02 (0) комментареш

ДIадаханчу шарахь Нохчийчохь 80 эзар турист хилла

ДIадаханчу 2016-чу шарахь Нохчийчу 80 эзар сов турист веана (иза а дIаязъянза йоцу тобанаш ца лерича). Иштта хаам бо Нохчийн Республикин Куьйгалхочо, Россин Турпалхочо Кадыров Рамзана инстаграмерчу шен агIонехь. Цо билгалдаккхарехь, туристашна уггаре а хазахета Соьлжа-ГIала, Устрада-ГIала, Гуьмсе, Бена, Къоьз Кхид1а еша ...

13.01.2017, 00:02 (0) комментареш

Тоьлла иллиалархой билгалбехира

Стомара, Соьлжа-ГIаларчу «Сафия» даздаран цIийнехь, дIадаьхьира хIорашеран «Национальная пятерка» музыкин конкурсан жамIаш дар. Тоьлла иллиалархой билгалбахарна леринчу даздарийн коьрта хьаша вара Нохчийн Республикин Куьйгалхо Кадыров Рамзан. Даздарш дIадолийра Республикин берийн хоро «Цхьааллехь бу вайн ницк Кхид1а еша ...

20.01.2017, 00:01 (0) комментареш

Дешархошна – пайдехь хьехарш

ХIокху деношкахь Соьлжа-ГIаларчу Н.А.Назарбаевн цIарахчу №1 йолчу лицейхь Нохчийн Республикин культурин министерствон кинематографехула йолчу урхаллин директоран гIоьнчас Ибрагимов Мовсара лакхарчу классийн дешархошца цхьаьнакхетар дIадаьхьира. Иштта цигахь дакъалецира лицейн кхетош-кхиоран декъехула волчу хь Кхид1а еша ...

17.01.2017, 22:05 (0) комментареш

Къоначеран кхиамаш

Дукха хан йоццуш Ростовн областан Песчанокопское юьртахь дIаяьхьира 2003–2009-чуй шерашкарчу кегийрхошна юкъахь паргIатчу кепара охьатохархлатарехула йолу регионашна юкъара турнир. Турнирехь дакъалоцуш бара Россин тайп-тайпанчу субъекташкара спортсменаш. Цигахь дакъалоцуш вайн республикера 14 спортсмен вара. Кхид1а еша ...

17.01.2017, 22:59 (0) комментареш

«Айхьа динарг нийса хетий хьуна, водитель?»

Иллешкахь а, туьйранашкахь а тIех оьзда а, гIиллакхе а гайтина нохчийн халкъ. Иштта, хестош, дийцина вайн халкъ кхечу къаьмнийн цхьаболчу яздархоша а. И йозанаш а доьшуш хьала а кхиъна, хIинца мелла а сайн кхетам гулбала боьлча, ойланашкахь нохчийн халкъ а, хIокху халкъан хIора векал а оьздангаллин а, гIиллак Кхид1а еша ...

20.01.2017, 00:03 (0) комментареш

© 1923-2017 Республикин юкъараллин-политикин "Даймохк" газет (12+). E-mail: daimoxk@bk.ru

Хьала яхийта