Iасанах накъост вина бехарш

Iасанах накъост вина бехарш

БIаьрса доцу нах. Царна цкъа а ца гина шайн дай-нанойн яххьаш, маьлхан серло. Дуьне дагца ган Iемина нах бу уьш. Далла гергахь ирсе бу и нах. Къинош кIезиг я данне а дац оцу нехан. ...

«Евгений Онегин» говзар гочйина цо

«Евгений Онегин» говзар гочйина цо

Хатаев Хьуьсена оьрсийн литературин классикан Пушкин Александран «Евгений Онегин» поэма нохчийн матте гочйина, литературин «Вайнах» журнала тIехь зорбане яьккхина. Цо бина болх бов ...

Бакъонашларъяран органийн белхахочун де билгалдаьккхира

Бакъонашларъяран органийн белхахочун де билгалдаьккхира

Соьлжа-ГIаларчу пачхьалкхан театрально-концертийн залехь билгалдаьккхира Россин чоьхьарчу гIуллакхийн органийн белхахочун де. Цигахь дакъалецира республикин Куьйгалхочо Р.Кадыровс, ...

ТIедогIуш дерг – ГаланчIожан кIоштан шо

ТIедогIуш дерг – ГаланчIожан кIоштан шо

РогIера 2019-гIа шо Нохчийчохь ГаланчӀожан кӀоштан шо ду аьлла, дIакхайкхийна. Иштта хаам бина республикин Куьйгалхочо Кадыров Рамзана хIокху деношкахь ГаланчӀожан кӀоштахь министр ...

Куьйган белхашкахула а евза къоман культура

Куьйган белхашкахула а евза къоман культура

Нохчийн пачхьалкхан хьехархойн университетехь Ерригроссин студентийн «Баккхийчу пхьерийн тIаьхье» фестиваль схьайиллира масех де хьалха. Кегийрхойн гIуллакхашкахула йолчу федеральн ...

СовгIат доцуш цхьа а ца висира

СовгIат доцуш цхьа а ца висира

Дукха хан йоццуш, «Вайнах Телекомо» йоккха конкурс дIаяьхьира БухIанЮьртарчу шайн офисана хьалха. Цу юкъа кегий конкурсаш а, тайп-тайпана акцеш а йогIура. Дукха адам гулделлера циг ...

Пачхьалкхан Думин делегаци хилира Нохчийчохь

Пачхьалкхан Думин делегаци хилира Нохчийчохь

Эсаран (октябрь) беттан 29-чу дийнера лахьанан (ноябрь) беттан 1-чу дийне кхаччалц Нохчийн Республикехь хилира Россин Федерацин Пачхьалкхан Думин граждански юкъаралла кхиорехула, ю ...

Пачхьалкхан Думин делегаци хилира Нохчийчохь

Эсаран (октябрь) беттан 29-чу дийнера лахьанан (ноябрь) беттан 1-чу дийне кхаччалц Нохчийн Республикехь хилира Россин Федерацин Пачхьалкхан Думин граждански юкъаралла кхиорехула, юкъараллин а, динан а цхьаьнакхетараллийн гIуллакхашкахула йолчу комитетан декъашхой. Соьлжа-ГIаларчу аэропорте хьешашна дуьхьал ва Кхид1а еша ...

02.11.2018, 00:02 (0) комментареш

ТIедогIуш дерг – ГаланчIожан кIоштан шо

РогIера 2019-гIа шо Нохчийчохь ГаланчӀожан кӀоштан шо ду аьлла, дIакхайкхийна. Иштта хаам бина республикин Куьйгалхочо Кадыров Рамзана хIокху деношкахь ГаланчӀожан кӀоштахь министрашца а, бакъонашларъяран органийн векалшца а, цхьайолчу кӀоштийн куьйгалхошца а дӀаяьхьначу кхеташонехь. ГаланчӀожан кӀоштан шо дI Кхид1а еша ...

09.11.2018, 00:01 (0) комментареш

Куьйган белхашкахула а евза къоман культура

Нохчийн пачхьалкхан хьехархойн университетехь Ерригроссин студентийн «Баккхийчу пхьерийн тIаьхье» фестиваль схьайиллира масех де хьалха. Кегийрхойн гIуллакхашкахула йолчу федеральни агентствон а, Россин Федерацин дешаран министерствон а, Нохчийн Республикин культурин министерствон а, республикин Кегийрхойн гI Кхид1а еша ...

02.11.2018, 00:04 (0) комментареш

«Гуьйренан паччахь» синкъерамехь

Вайна ма-хаъара, гуьйренан тIаьххьара бутт бу карарниг. Цуьнца доьзна, берийн библиотекехь ешаран «Гуьйренан паччахь» синкъерам хилира. Библиотекин ешархой, жигархой бара цигахь дакъалоцуш. Берашна доккха совгIат хиллера шайн дуьхьа кечйинчу гуьйренан программах. «Шеран хенаш» проектан гурашкахь вовшахтоьхна Кхид1а еша ...

13.11.2018, 00:03 (0) комментареш

ГIалмакхойчохь кхиамаш баьхна

ГIалмакхойчуьрчу Лагань гIалахь дIаяьхьира доьхкаршца латаран ловзаран М.Комушевна лерина йолу Ерригроссин XI-гIа турнир. Цигахь дакъалоцуш бара Россин ерриге а субъекташкара спортсменаш. Вайн республикера оцу турнирехь дакъалоцуш бара РДЮСШ-ра спортсменаш. Къийсадаларш кхаа дийнахь дIадаьхьира. Финалехь, шай Кхид1а еша ...

13.11.2018, 00:02 (0) комментареш

МАМАКАЕВ IАЬРБИ (1918-1958)

Мамакаев Iаьрбин кхоллараллехь коьртаниг, йоккха меттиг дIалоцушъерг поэзи ю, лирически поэзи. 1940 – 1950 шерашкахьлерчу нохчийн литературехь цIеяххана поэт-лирик вара иза. Амма цо прозехь а, драматургехь а язйина мехала произведенеш. Иза автор ву дийцарийн, очеркийн, повестан, пьесийн. Мамакаев Iаьрби вина Кхид1а еша ...

16.11.2018, 14:39 (0) комментареш

© 1923-2018 Республикин юкъараллин-политикин "Даймохк" газет (12+). E-mail: daimoxk@bk.ru

Хьала яхийта