Мамакаев Мохьмад: Шен ненан мотт халкъо, сий ойбуш, Iалашбахь, цу халкъан паргIато цхьаммо а хьошур яц!

КIошташ

НОХЧИЙН МАТТАХЬ КIОШТИЙН ЦIЕРАШ:

Соьлжа-ГIалин Заводски кIошт — Заводской район г.Грозный

Соьлжа-ГIалин Ленински кIошт — Ленинский район г.Грозный

Соьлжа-ГIалин Октябрьски кIошт — Октябрьский район г.Грозный

Соьлжа-ГIалин Старопромысловски кIошт — Старопромысловский район г.Грозный

Грозненски кIошт — Грозненский район

Шелковски кIошт — Шелковской район

Курчалойн кIошт — Курчалоевский район

Соьлжан кIошт — Сунженский район

Шелан кIошт — Шалинский район

Нажи-Юьртан кIошт — Ножай-Юртовский район

Хьалха-Мартан кIошт — Урус-Мартановский район

Шаройн кIошт — Шаройский район

Итон-Кхаьллан кIошт — Итум-Калинский район

Невран кIошт — Наурский район

Веданан кIошт — Веденский район

Гуьмсан кIошт — Гудермесский район

ТIехьа-Мартан кIошт — Ачхой-Мартановский район

Шуьйтан кIошт — Шатойский район

Теркан кIошт — Надтеречный район

ГаланчIожан кIошт — Галанчожский район

ЧIебарлойн кIошт — Чеберлоевский район

» Нохчийн маттахь…

© 1923-2020 | Республикин юкъараллин-политикин "Даймохк" газет (16+)

Хьала яхийта